Плагины: JoomlaKassa - PaySystem

Version JKPaysystem.Yandex.Kassa 1.0 Stable

Joomla 3

Дата выпуска: 15.08.2016

Version JKPaysystem.LiqPay 1.0 Stable

Joomla 3

Дата выпуска: 21.06.2016

Version JKPaysystem.Interkassa 1.2 Stable

Joomla 2.5 Joomla 3

Дата выпуска: 12.03.2016

Version JKPaysystem.Kazkommertzbank 1.0 Stable

Joomla 2.5 Joomla 3

Дата выпуска: 19.01.2015

Version JKPaysystem.KupiVkredit 1.3 Stable

Joomla 2.5 Joomla 3

Дата выпуска: 18.06.2015

Version JKPaysystem.PayPal 1.1 Stable

Joomla 3

Дата выпуска: 17.07.2016

Version JKPaysystem.Privat24 1.1 Stable

Joomla 2.5 Joomla 3

Дата выпуска: 19.01.2015

Version JKPaysystem.Robokassa 1.1 Stable

Joomla 2.5 Joomla 3

Дата выпуска: 19.01.2015

Version JKPaysystem.WebMoney 1.0 Stable

Joomla 3

Дата выпуска: 27.06.2015

Version JKPaysystem.Яндекс.Деньги 1.0 Stable

Joomla 3

Дата выпуска: 27.06.2015